fredag 19 februari 2010

320 Tänk när en gångAlt. koral från Norge (OBS! finns ej i svenska psalmboken!):


Alt. koral från Finland (OBS finns ej i svenska psalmboken!):1. Tänk, när en gång det töcken har försvunnit,
som över detta livet breder sig,
när evighetens sköna dag upprunnit
och himmelskt solljus flödar på min stig...Text: Wilhelm Andreas Wexels 1841 (44 år), tr. 1845, "Taenk, naar engang den Taage er forsvunden", sv. övers. Elin Silén 1920 (45 år), bearb. Anders Frostenson 1980 (74 år)
(Alternativ övers. se Stora Nätpsalmboken)
Musik: Oscar Ahnfelt 1850 (37 år).


Alt. "You raise me up" (se och lyssna nedan)


[Av upphovsrättsliga skäl kan inte hela texten publiceras här än]

Denna psalm skrevs ursprungligen i prästfrun Frederikke Delphins poesialbum! Hon var syster till Wilhelm Andreas och hade nyligen blivit änka efter sin make. Texten är en tröstepsalm till systern, men också till hela den kristna kyrkan. Psalmen hann inte komma med i Wexels´ psalmboksförslag Christelige Salmer 1840, men däremot i Religiöse Digte 1845.

Norrmannen Egil Elseth har uppmärksammat, att Wexels-psalmen inspirerats av melodin och strukturen i den samtida svenske författaren Carl Wilhelm Böttigers dikt I avskedets stund. Varje strof i Böttigers dikt börjar "Tänk någon gång". Men den melodin (vilken den nu var) ersattes åtminstone i Sverige med en nykomponerad av Oscar Ahnfelt, sedan Carl Olof Rosenius redan 1848 översatt sången till svenska ("Tänk när en gång den dimma är försvunnen"). Och den melodin är nu med också i koralboken, efter att man 1939 försökt ersätta den med en Oskar Lindberg-koral (som nu används till två andra psalmer: Jag ber om hjälp till stillhet i min plåga och Frälsare, du som äger läkedomen).

W A Wexels:
O Ahnfelt:


Inga kommentarer: