fredag 19 februari 2010

321 Det dukas i himlarnas rike ett bord


Alt dalakoral (OBS finns ej till just denna psalm i 1986 års psalmbok):


1. Det dukas i himlarnas rike ett bord
för heliga, saliga gäster.
De komma i skaror från söder och nord,
de samlas från öster och väster.
Säll den som har rum i Guds rike.

2. Gud give jag vore, och alla med mig,
bland himmelens tecknade skara.
Gud tage oss nådigt i höjden till sig,
att oss ifrån domen bevara.
Säll den som har rum i Guds rike.

3. Där glömmer jag korset på jorden jag bar
och smärtan och tärande sorgen.
Där klarnar den gåta som dunkel mig var,
där dagas den rätta Guds morgon.
Säll den som har rum i Guds rike.

4. Guds härlighet strålar i himlarnas sal
och helgonens lovsånger tona.
Där bära Guds kämpar från stridernas dal
för eviga tider sin krona.
Säll den som har rum i Guds rike.


(En mer fullständig version finns i Stora Nätpsalmboken 913).
Musik: Nordisk folkmelodi 1624, jfr versionen i 1697 års koralbok nr 214!

En psalm om det stora gästabudet som Jesus berättar om i Lukasevangeliet 14:15-24. Anslaget påminner i originalet om Mandis Sandberghs "De kommer från öst och väst", och är hämtat från Jesusorden i avsnittet just innan, Lukasevangeliet 13:29: "Och människor skall komma från öster och väster och från norr och söder och ligga till bords i Guds rike."

Psalmen trycktes första gången i Landstads Kirke-Psalmebog 1861. J A Eklund översatte psalmen till svenska. Hans översättning publicerades i Psalm och Sång 1910 och sedan i Nya Psalmer 1921, men den togs inte med i 1937 års psalmbok.

Landstad skrev 1858 så här: "För mig går det så, att när vi kommer tillsammans för att tillbedja, sjunger vi helst en botpsalm. Jag tror också att vi gör rätt i detta, så länge vi är här i denna världen." Och varje strof i originaltexten till ovanstående psalm slutar med den botfärdiges bön, en version av den s.k. Jesus-bönen: "Förbarma dig över oss, Jesus."

J A Eklund valde att som omkväde istället använda en av Jesus´ bordsgrannars replik: "Säll den som har rum i Guds rike." Det må då vara. Men när de ursprungliga v. 2-3 helt uteslöts då psalmen togs in i 1986 års psalmbok (jfr Stora Nätpsalmboken), förlorades mycket av psalmens "fröjda er med bävan"-karaktär (jfr Psaltaren 2:11). Som annars förstärkts av den sublima mollmelodi som är känd från botpsalmen Vart flyr jag för Gud och hans eviga lag.

Jag hoppas att de uteslutna stroferna kan återkomma vid en framtida psalmboksrevision - men risken är väl att psalmen då istället utesluts helt. Det är inte riktigt tidsenligt att antyda en risk att gå evigt förlorad:

Dit kommer ej den, som sitt eviga väl 
vill köpa med tanke och vilja, 
som menar sig själv kunna frälsa sin själ 
och själv sig från synderna skilja. 
Säll den som har rum i Guds rike! 

Men ordet om nåden det kallar oss än 
och ljuder med makt över landen. 
Ack, må vi då skynda oss, kvinnor och män, 
när kallelsens tid är förhanden! 
Säll den som har rum i Guds rike!


Landstad:

Inga kommentarer: