fredag 19 februari 2010

323 De kommer från öst och väst
1. De kommer från öst och väst,
de kommer från syd och nord,
att sitta till bords
med Jesus en gång
och höra hans välkomstord,

att honom förklarad se
och skåda hans härlighet,
taga del i sång och spel
en salig evighet.

2. De kommer från stormigt hav,
de kommer från törnestig,
de kommer från berg, 
de kommer från dal,
de kommer, o Gud, till dig,
att klädas i bröllopsskrud
och möta sin brudgum skön,
Kristus som på korsets stam
dem vann som segerlön.

3. Där samlas en skara stor,
som räddats från jordens tvång,
ej mer någon synd, 
ej mer någon död,
ej mer någon natt så lång.
Det gamla förgånget är,
se, allting har blivit nytt!
Evigt jubel råda skall,
ty sorg och suckan flytt.

4. Se, himmelens pärleport
är öppen för var och en,
se, plats är beredd
därhemma för dig
och Jesus dig kallar än.
De kära som gått förut,
de väntar oss dagen lång.
Änglarna på harpor slår
och sjunger välkomstsång.

Text: Amanda (Mandis) Sandbergh 1914 (41 år), ngt bearb.
Musik: Amerikansk


Om denna sångs tillkomst får Mandis själv berätta:

"Sången 'De komma från öst och väst' är född på Frälsningsarméns vilohem sommaren 1914. Under lek med några barn - med kloten på krocketplanen - fick jag den impuls som frambragte denna sång. Jag kastade helt apropå 'klubban' ifrån mig, gick upp på mitt rum, skrev sången, lade in den i ett kuvert och sände den till Stridsropet. Ångrade mig genast, var betänkt på att återkalla den, emedan den syntes mig alltför naiv, men det blev ej gjort. Och till min stora förvåning kom den på hösten ut i ett speciellt häfte kallat Stabsmusikens sånghäfte; sjöngs mycket och har sedan gått över hela världen." (Citerat efter Lövgren: Psalm- och sånglexikon, Gummessons 1964 sp. 593)


Ett par reflektioner bara: Just sommaren 1914, när denna sång bröt fram inom den krocketspelande Mandis, bröt också den stora folkslakten Första världskriget ut med sin snart nog etablerade öst- och västfront. Men den skenbart "alltför naiva" sången överlevde det ohyggliga världskriget med 100 år och spreds via Frälsningsármen över världen. "Öster, väster, norr och söder / korsets armar överskygga" (SvPs1986 nr 102:3). Och, som Jesus sa: "Människor ska komma från öster och väster och från norr och söder och ligga till bords i Guds rike." (Lukasevangeliet 13:29, jfr SvPs1986 nr 321:1).

F.ö.: Nuvarande andra versen var ursprungligen sångens refräng, om än med samma omfång och samma melodi som själva huvudverserna. För att korta ner sången slopade man 1986 dess omsjungning efter de ursprungliga andra och tredje verserna, men jag finner inte detta grepp lyckat. Dess suggestiva upprepningar ("De kommer från...") och dess betoning på Kristus förtjänar verkligen att sjungas in lite extra. Gör gärna det (som i videoklippet näst överst): sjung v. 2 efter både v. 3 och v. 4 - om melodin spelas i rask takt (6/8 snarare än koralbokens 6/4) blir sången inte tradig för det.

Oscar Lövgren uppger att melodin är av Evangeline Booth, men detta har tydligen inte kunnat verifieras, eftersom den i psalmboken enbart kallas "amerikansk".


Inga kommentarer: