fredag 19 februari 2010

331 Ljus som liv åt världen gav
1. Ljus som liv åt världen gav, halleluja,
här sin boning bland oss tar. Halleluja.
Ära vare dig, o Gud. Halleluja.
Lov ske dig, Guds ende Son. Halleluja.

2. Lyser i den mörka natt...Text: Anders Frostenson 1972, 1984 efter en amerikansk sång
Musik: Negro spiritual ("Michael, row the boat ashore")


Tillsammans med nummer 75 ("När vi delar det bröd som han oss ger") psalmbokens enda riktiga "Negro Spiritual"-låt. Fler var påtänkta i ett tillägg på slutet (mest på engelska) men de ströks i slutredigeringen. Och denna psalms text är mycket fri från originalet, i praktiken en frostensonsk nydiktning utifrån den s.k. Johannesprologen (Johannesevangeliet 1:1-18).

Sången är full av ljus, glädje och förtröstan och passar ypperligt på t.ex. Kyndelsmässodagen. Omdiskuterad blev 6 strofens "Moses gav oss lag och krav / Jesus lyfter bördan av", eftersom S:t Johannes ordagrant skriver att "genom Moses blev lagen given; nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus" (se Joh. 1:17). Den store Laggivaren är alltså inte Moses utan Herren själv, men rätt förstådda är orden en viktig påminnelse om att Sanningen blir komplett först med Jesus och nåden.

Inga kommentarer: