fredag 19 februari 2010

327 Lovad vare HerrenDE TRE MÄNS LOVSÅNG I ELDEN


1. Lovad vare Herren,
våra fäders Gud.
Både när och fjärran
höres detta ljud.
Oss har han bevisat
outsäglig nåd.
Hela världen prisar
Herrens makt och råd,
prisar och berömmer
Gud som rättvist dömer
och sitt folk ej glömmer.

2. Du som mäktig råder...


Text: Haqvin Spegel 1686, Karl-Gustaf Hildebrand 1979. En bearbetning av Johan Olof Wallin finns tillsamman med Spegels originaltext på Wikisource.
Musik: Trol. svensk 1697, ngt bearb., jfr 1697 års koralbok nr 302 och 1820 års koralbok nr 270!
[Av upphovsrättsliga skäl kan inte resten av texten publiceras här än]

Denna psalm hade redan från början (både i Spegels handskrift, i Manuale 1694 och i 1694 års svedbergska psalmbok) rubriken "De tre mäns lovsång i elden" och är en parafras över det apokryfiska tillägg till Daniels bok som sägs återge just denna. (Se i övrigt Daniel 3). Man kan också jämföra med Psaltaren 148, som den har vissa likheter med.

Wallin förkortade och bearbetade Spegels text, men i 1986 års psalmbok finns istället en något längre bearbetning av Hildebrand. Den utgör ett av ytterst få exempel på att en psalm blivit längre under psalmboksarbetets gång - annars blir psalmerna oftast kortare för varje ny bearbetning.

Bearbetningen tillhör dem som renderade Hildebrand särskilt beröm från Svenska Akademien. Den gamla 1600-talspsalmen har verkligen restaurerats väl, med avlägsnande av den del wallinska "övermålningar". Huruvida den och den medryckande melodin verkligen används som lovpsalm nuförtiden, kan man däremot fundera över. Liknande fast yngre psalmer som Lova Herren, sol och måne eller Hej himlarymder har förmodligen i stor utsträckning konkurrerat ut den.

Haqvin Spegel:
Kopparstick av G Fahlcrantz

Inga kommentarer: