fredag 19 februari 2010

334 Dig vare lov och pris, o Krist
*1. Dig vare lov och pris, o Krist,
välsignad denna dag förvisst.
Vi lova dig nu och till evig tid:
Helig, helig, helig i höjdene!

*2. Dig lova helga änglars kor
och himlars här med glädje stor.
Dig lova kerubim och serafim:
Helig, helig, helig i höjdene!

*3. Ditt folk, o Herre, lovar dig,
din brud av hjärtat gläder sig
för all din nåd och din barmhärtighet:
Helig, helig, helig i höjdene!


Text: Latinsk hymn från medeltiden ("Tibi laus, salus sit Christi"), övers. 1553
(för lätt moderniserad text, se
Stora Nätpsalmboken nr 33)
Musik: Medeltida / 1529, jfr Sibeliusakademins version.


Denna till synes enkla lovsång (uppbyggd kring det trefaldiga Helig från Jesaja 6:3 och de änglar som omtalas där) är nu inne i sin fjärde raka svenska psalmbok. Ja, rent av femte om man räknar den s.k. Göteborgspsalmboken från 1650, där den stod på s. 22-23 under rubriken "Andelige Loffsånger". I 1695 års psalmbok stod den under rubriken "Om Then hel. Trefallighet", i 1819 års "Förhållandet till Gud: Guds lof", i 1937 års "Nattvarden" och nu i 1986 års psalmbok "Lovsång och tillbedjan." Att det är en lovsång är ju helt klart, att den i ett halvt årtusende använts i nattvardssammanhang verkar också vara fallet (som s.k. "Sanctus-trop", alltså en folklig variant av nattvardsmässans Sanctus, som fått sitt namn just av det trefaldiga "Helig").

"Höjdene" är ju en mycket ålderdomlig dativform (jfr änglasångens "Ära vare Gud i höjdene och frid på jordene" i Lukas 2), och ö.h.t. har psalmen nog, trots sin föga avskräckande längd, alltmer betraktats som lite ålderdomlig (vilka är "helga änglars kor"?) och kommit allt mer ur bruk. Den är väl inte heller tillräckligt språkligt och innehållsligt originell för att komma in i ännu en psalmbok eller bli saknad den dag den utesluts. Och den imposanta koralen lever kanske ändå kvar i psalmen Vi lovar dig o store Gud, som från början skrevs just för att ersätta den äldre psalmen. 

Men fortfarande har vi chansen att sjunga dem båda i gudstjänsterna...

Inga kommentarer: