fredag 19 februari 2010

335 Vi tror på Gud som skapar1. Vi tror på Gud som skapar världen
och är dess Far,
som låter stjärnor jubla

och jord och hav...


Text: Olov Hartman 1970 (64 år)
Musik: Roland Forsberg 1971, 1974 (32, 35 år)


[Av upphovsrättsliga skäl kan varken noterna eller resten av texten publiceras här än]

Här har vi en modern trosbekännelsepsalm som Olov Hartman skrev under sitt sista år som direktor för Sigtunastiftelsen, samma år som han skrev sin mest kända psalm För att du inte tog det gudomliga. Utan att vara direkt svårsjungen har denna psalm kommit lite i skymundan, och t.ex. Britt G Hallqvists Credo-psalm Vår Gud, till dig du skapat oss används nog betydligt oftare (att inte tala om Måne och sol!).

Hartman betonar i strofernas snarlika inledningsrader att vi tror på en Gud som 1) skapar världen, 2) kom till världen och 3) sänt Andens eld i världen - men som också är mer än världen: "den förste och den siste", ja, "när världen störtar samman är han vårt liv", som de mäktiga avslutningsorden lyder.

Andra strofens "han dog, men se, han lever" anknyter till kristuspresentationen i Uppenbarelseboken 1 ("Jag var död, men se, jag lever"). Tredje strofens vision "tills folken blir i Kristus en mänsklighet" var viktig för Hartman, vars nattvardsbön "uppenbara för oss ditt bords hemlighet: ett enda bröd och en enda mänsklighet" somliga ville ändra till "ett enda bröd och en enda kristenhet" men Hartman i så fall hellre ville utesluta ur mässboken helt och hållet.

Inga kommentarer: