fredag 19 februari 2010

34 Vänligt över jorden glänser

MESSIAS

1. Vänligt över jorden glänser
strålen av ett himmelskt hopp.
Stilla inom tidens gränser
evighetens sol går opp,
ack, så stilla att mitt öga
hennes sken fördraga må
och Guds dolda råd förstå.

2. Ej av världens vise kändes
den oändligt vises råd.
Kristus kom, och dagen tändes
full av sanning och av nåd...


Text: Johan Olof Wallin 1818 (39 år), Britt G Hallqvist 1979 (65 år), jfr versionen i Fria Psalmboken.
Musik: Troligen svensk, känd sedan 1675 (Rappe-handskriften)

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]

Denna psalm trycktes under rubriken Messias i Stockholms-Posten 4.9.1818. Den har i vår tid påståtts vara "platoniserande" (vad man nu menat med det i detta sammanhang) och ett uttryck för antik solkult (Göran Hägg), ja, ett skäl till att dra författarens kristna tro i tvivelsmål.

Men anslaget bygger faktiskt på Sakarias´ lovsång i Lukasevangeliet, där det står om den annalkande Frälsaren: Han skall komma ned till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg. (Luk. 1:78f.) Och i Psaltaren 84:12 står det: "Herren Gud är sol och sköld." I Uppenbarelseboken 21:23 (KB 1917) står det om den himmelska staden, den som Wallin ber att vår jord ska få bli en förgård till: "Och staden behöver icke sol eller måne till att lysa där, ty Herrens härlighet upplyser den och dess ljus är Lammet."

Så har psalmen också varit älskad även bland väckelsens folk och i de flesta av Sveriges kristna samfund. Britt G Hallqvists bearbetning från 1979 är mycket varsam och har inte fördärvat vare sej innehållet eller ordmusiken.

Melodin är troligen svensk (finns i 1697 års koralbok) och påminner i inledningen mycket om melodin till en annan wallinpsalm, nämligen Han lever, o min ande känn (som dock har upptakt). Enligt Oscar Lövgren (Psalm- och sånglexikon 1964 sp. 736) och Wikipedia (28.4.2011) finns den redan i den s.k. Rappe-handskriften från 1675, och är i så fall flera decennier äldre än vad som brukat uppges i våra psalmböcker.


J O Wallin:

Inga kommentarer: