fredag 19 februari 2010

348 Kristus, konung som hör hemma1. Kristus, konung som hör hemma
hos vår Gud till evig tid,
du fick mänsklig kropp och stämma
och kom hit med tröst och frid...


Text: Johan Åström 1814 (47 år) "Kriste, som ditt ursprung leder", bearb. Britt G Hallqvist 1983 (69 år)Musik: Troligen svensk 1694/95
[Av upphovsrättsliga skäl kan inte hela texten publiceras här än]


Denna psalm trycktes först i "Förslag till förbättrade Kyrko-Sånger" 1814 och kom fem år senare med i psalmboken. Då hade den hela nio strofer, men förkortades lika kraftigt som välbetänkt 1937 (till nuvarande fem strofer) och bearbetades kongenialt av Britt G Hallqvist 1983. 

Vi har därmed fått en betydligt mer användbar psalm än 1819, en som passar bra på såväl Jungfru Marie bebådelsedag som på Kristi förklarings dag, ja, nästan när som helst på kyrkoåret, eftersom den hör till de psalmer som sammanfattar nästan hela trosläran. Åström ansågs - liksom många av författarna bakom 1819 års psalmbok - anstucken av rationalistisk s.k. neologi (nyteologi), men man måste nog säga att han utifrån sina psalmer framstår som en synnerligen luthersk-ortodox teolog, inte minst i jämförelse med vår tids prestationer på området.

J. Åström:

Inga kommentarer: