fredag 19 februari 2010

353 Han satte sig ner på stranden

Tiberias (Gennesaret) lake - Vasily Polenov
1. Han satte sig ner på stranden
och skarorna kring honom var.
Och bruset från berget och vattnet
hans ord till de lyssnande bar...


Text: Anders Frostenson 1970
Musik: Roland Forsberg 1970

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken noterna eller resten av texten återges här]En av Frostensons många psalmer med blandade bilder ur Jesu liv, här bl.a. om bergspredikan, den samariska kvinnan och brödundret. Den är alltför sällan sjungen, trots att melodin hör till Roland Forsbergs lättillgängligaste. Prova gärna!

Som så ofta annars vill Frostenson även i denna psalm betona Närvaron och Närheten, aktualisera händelserna i evangelierna som något som rör våra liv idag. Orden "Allt är närhet" återkommer i alla de fyra stroferna ("närhet och vind", "närhet och våg", "närhet och makt" i vv. 1-3), i sista strofen förtydligat med sensmoralen eller mottot "Vår värld är hans värld".

Just sista strofen betonar Kristi allestädesnärvaro ("Han sitter på högra sidan om Fadern. Hos alla han är") men också hans särskilda närvaro i "ordet" ("hans röst vi förnimmer ur ordet") och vid "bordet" (där "han tjänande böjer sig ner"). Psalmen skulle faktiskt passa bra att sjunga som avslutningssång vid gökottan på Kristi himmelsfärdsdag. Liksom vid många andra tillfällen...

Inga kommentarer: