fredag 19 februari 2010

355 Jesus, du som själen mättar
1. Jesus, du som själen mättar,
bördor och bekymmer lättar,
allt jag söker finns hos dig...


Text: Johann Flittner 1661 (43 år), övers. Jakob Arrhenius 1691 (49 år) "Jesu, du som själen spisar", bearb. Jan Arvid Hellström 1979 (38 år)
Musik: Svensk 1691, ngt bearb.,  jfr 1697 års koralbok nr 246!


[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här]

Denna psalm utgavs först i Flittners Suscitabulum Musicum (Greifswald 1661). Arrhenius´ översättning utgavs 1691 i hans "Psalme-Profwer", där den svenska melodin också trycktes. Kompositören är okänd, även om Oscar Lövgren gissar på Arrhenius själv.

Psalmen är en av dem som försetts med "omkväde", i detta fall bönen "stanna alltid kvar hos mig" (i den äldre översättningen: "Bliv, o Jesu, städs hos mig"). Sista strofen är dock istället en bekräftelse av Jesu närvaro: "du som alltid blir hos mig."

Genom den bearbetning och förkortning som J A Hellström utförde har psalmen fortsatt vara en av de mer sjungna - melodin hör ju också till de allra käckaste från det svenska 1600-talet.

1 kommentar:

Leif Thiborg sa...

Det är mycket mer liv i melodin i 1697 års koralbok. Enklare harmoni.