fredag 19 februari 2010

364 Kom, helge Ande, till mig in
1. Kom, helge Ande, till mig in,
upplys min själ och ge den liv,
att jag i dig förbliver.
Var själv ett ljus på all min stig,
och led mig du den väg du vill,
åt dig jag helt mig giver.

2. Led mig var dag i sanningen...


Text: Okänd svensk författare 1694, Olov Hartman 1978 (72 år)
Musik: Tysk folkvisa ca 1504 / Nürnberg 1534, jfr 1697 års koralbok nr 215 resp. 187!!!
[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]


Ingen vet vem som skrev denna innerliga bönepsalm, som första gången trycktes i Svedbergs psalmbok 1694 och hörde till dem som året därpå kom med också i 1695 års psalmbok (som även den med skäl har kallats "den svedbergska"). Fram till 1986 behölls den i det närmaste oförändrad, men upplevdes till slut som så ålderdomlig att Olov Hartman fick bearbeta den rätt rejält inför sin publicering i den fjärde rikspsalmboken på raken, då även melodin återfick sin ursprungliga, mer rytmiska gestaltning. Den har använts som koralmelodi alltsedan 1530, men tycks ursprungligen höra till en tysk folkvisa från 1400-talet "Vas wöl wir aber heben an". Dess text handlar om riddaren Lindenschmid, som en viss junker Caspar tillfångatog och avrättade. (Lövgren: Psalm- och sånglexikon, sp. 488, Gummessons 1964)

Inga kommentarer: