fredag 19 februari 2010

368 Blås på mig, skaparvind
1. Blås på mig, skaparvind,
eviga andedräkt...


Text: Anders Frostenson 1969 (63 år) efter Edwin Hatch (1835-1889) "Breathe on me, breath of God"
Musik: Engelsk o 1770, alt. koral (OBS finns ej i psalmboken!) av Jeff Wooldridge  (se nedan)

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]

Engelsmannen Hatch, som prästvigdes i den anglikanska kyrkan 1859, skrev denna psalm nästan 20 år senare, efter att under 1860-talet ha bott i Canada och varit professor i Toronto och rektor i Quebec. Han var en lärd man som gav ut en ordbok över Septuaginta och skrev essäer om nytestamentlig grekiska m.m., men kände behovet av Guds Andes ledning lika mycket för det. 

Psalmen "Breathe on me, breath of God" publicerades första gången i en liten skrift betitlad "Between doubt and prayer" (mellan tvivel och bön). Dess tema för tankarna till Hesekiels vision av de döda benens dal - när Guds Ande blåser blir det liv igen (se Hesekiel 37 och Gustave Dorés (1832-83) bild nedan!).Frostensons översättning är mycket fri gentemot originalet. Bl.a. har han i andra strofen lagt in en referens till
Psalt. 104:30: "Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny" och lagt till bönen: "Låt också genom mig i dag, Herre, din livsström gå." Den melodi som i Sverige valts för psalmen är internationellt sett kanske inte den vanligaste - men den är mycket ljus och spänstig och har bidragit till att psalmen också i vårt land blivit ganska ofta sjungen.

Edwin Hatch
File:Edwin Hatch.jpg

Inga kommentarer: