fredag 19 februari 2010

371 Gud är vår starkhet och vårt stöd1. Gud är vår starkhet och vårt stöd.
Bli stilla, hör hans stämma.
Hans hjälp har prövats i all nöd...


Text: Sebaldus Heyden (?) 1537 (ca 40 år) "Gott, unser Sterck und Zuversicht", fritt efter Koras söner i Psalt. 46, sv. övers. Sigfrid Aronus Forsius 1614 "Gud är wår starckhet och tilflycht", bearb. Johan Olof Wallin 1818 (39 år), bearb. Anders Frostenson 1980 (74 år)
- alternativ och fullständigare översättning finns som nr 155 i 1986 års finlandssvenska psalmbok.

Musik: Tysk folkvisa /Wittenberg 1533, alt. "Var man må nu väl glädja sig" enligt Sibeliusakademin
[Av upphovsrättsliga skäl kan inte hela texten publiceras här än]

Denna psalm utgår liksom Luthers Vår Gud är oss en väldig borg från psalm 46 i Psaltaren (av "Koras söner"). Och den skrevs vid samma tid, då reformationsverket hotades från flera håll och behovet av trosstärkande kampsånger var stort. Inte bara de reformerta - som i princip endast godkände psaltarparafraser som dugliga psalmer - utan även övriga psalmdiktare hämtade gärna sitt stoff från den bibliska psalmbok man dagligen läste ur. Och nu fick man möjlighet att sjunga dess texter på folkligare melodier än de gregorianska, om än med avkall på de exakta formuleringarna.

Till svenska kom psalmen först på 1600-talet och togs in som nummer 52 i 1695 års psalmbok (just under avdelningen "Konung Davids psalmer", som kom näst efter "Katekesen författad i sånger"). Johan Olof Wallin bearbetade den ganska kraftigt för 1819 års psalmbok, och för 1986 års psalmbok gjorde Anders Frostenson en lika genomgripande bearbetning, som dessutom innebar en halvering av längden. Men det var kanske en förutsättning för att den alls skulle komma med och fortsätta sjungas - nära 500 år efter sin tillkomst och i den fjärde svenska rikspsalmboken på rad.

S Heyden:

Inga kommentarer: