torsdag 18 februari 2010

374 Se, Herrens ord är rent och klartAlt. melodi (finns ej i psalmboken):


1. Se, Herrens ord är rent och klart
som silvret, när i degeln
det renats, tills det lyser klart...


Text: Okänd svensk författare 1695 ("Hjelp HErre the Helige äro nu fåå") fritt efter kung David och Psaltaren 12, bearb. Gustaf Adolf Danell 1979, jfr Hjälp Gud, de trogna är så få (Fria Psalmboken).
Musik: Strassburg 1545/Johann Crüger 1653 (55 år), alt. A.H. 1987 (17 år)
[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]

Denna psalm hade i 1819 och 1937 års psalmböcker anslaget "Hjälp, Gud, de trogna äro få" och var på väg ut ur psalmboken när domprost em Gustaf Adolf Danell bearbetade den. De två sista stroferna fann nåd för psalmbokskommitténs ögon (typiskt att den dystra tidslägesskildringen ströks just när den blivit som mest aktuell!), och det nuvarande anslaget bygger på Psaltaren 12:7 "Herrens ord är rena ord, silver renat i degeln, guld sju gånger luttrat."  

Sista strofen med dess bön för ordets förklarare och trons försvarare skulle nog ha bedits oftare i vårt land. Ansvarsfullare uppgift med kraftfullare motstånd får man leta efter.

Johann Crüger:

Inga kommentarer: