torsdag 18 februari 2010

373 Behåll oss vid ditt rena ord


Alt. melodi (OBS finns ej i 1986 års psalmbok men föreslogs till denna psalm i 1939 års koralbok):1. Behåll oss vid ditt rena ord,
så att dess makt kan bli förspord...

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av Hildebrands bearbetning inte publiceras här än]


Denna psalm började ju ursprungligen med emmauslärjungarnas vädjan "Bliv kvar hos oss, Herre" (jfr psalmen "Bliv kvar hos mig"), men var ingen egentlig kvällspsalm (liksom inte heller "Bliv kvar hos mig" egentligen är det) utan en psalm av en som upplevde att det andliga mörkret åter sänkte sej. Reformatorn Martin Luther var död sedan ett kvartssekel, och reformationen hade inneburit ett gytter av "sekter"; och Selnecker tyckte nog att det var svårast med "de reformerta" med Jean Calvin i spetsen (sedan 1564 död även han), en man som från början låg så nära Luther och ingav goda förhoppningar, men som sedan i viktiga avseenden, bl.a. beträffande nattvarden, distanserade sej från luthersk tro och lära.

Psalmen innehåller i originalversion (och i Svedbergs översättning) många slängar åt dem som ständigt presenterar nya läror och så förfalskar den gamla. Den känns mycket aktuell också i vår tid, men av någon anledning förkortades den så starkt av K-G Hildebrand att den knappt står att känna igen. Det kan hända att polemiken upplevdes som besvärande, men jag tror att syftet med förkortningen främst var att uppnå större likhet med den lutherpsalm ("Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort") vars melodi numera föreslås också till denna. Selneckers fjärde strof har nästan samma bön ("Erhalt uns nur bei deinem Wort") och när den 1986 gjordes till inledningsvers blev både anslag och format mycket lika lutherpsalmen, som fanns med i 1695 års psalmbok och 1921 års psalmbokstillägg (nr 552: "O Gud, behåll oss vid ditt ord"), men som utmönstrades 1937. (Se vidare jämförelselänkarna ovan).

Selnecker på äldre dar:

Inga kommentarer: