torsdag 18 februari 2010

376 Från tidevarv till tidevarv

1. Från tidevarv till tidevarv
ditt rike, Gud, skall stå.
Din lära som ett heligt arv
från far till son skall gå.
I nya tiders morgonväkt...


Text: Samuel Gabrielsson 1929 (48 år)
Musik: Tysk 1753


[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]

Detta är onekligen en sorts lovpsalm, även om den står under rubriken "Ordet". Den trycktes första gången i Sam Gabrielssons samling Sånger till Cittra och Psalmodikon 1929 och kom in i psalmboken åtta år senare. Men ojämförligt mest sjungna har de två sista stroferna blivit ("O vilket djup av rikedom" resp. "Av honom allting är och var"), och de har i många sångsamlingar kommit med utan de inledande stroferna. De är ju också de mest omedelbart "bibliska" stroferna, eftersom de bygger på Romarbrevet 11:33-36.

Melodin (enl. O. Lövgren möjligen av J H Kirchhoff) är enligt biskop Gustaf Aulén ett förnämligt exempel på hur ljust och högstämt även en mollmelodi kan klinga. Jag kan inte annat än hålla med.

Inga kommentarer: