torsdag 18 februari 2010

394 Kläd dig, själ, i högtidskläder

File:Confirmation blessing.jpg
1. Kläd dig, själ, i högtidskläder,
när för nådens tron du träder.
Till Guds måltid är du bjuden,
framlagd åt dig bröllopsskruden.
Du är sökt och efterfrågad...


Text: Anders Frostenson 1964 (58 år)
Musik: Johann Crüger 1649 (51 år)

Detta är en av Frostensons "djupaste" psalmer, nästan så långt ifrån Kyrkovisor man kan komma. Den är skriven i traditionell stil till en traditionell koral (ungefär som frostensonpsalmen nr 102 Tung och kvalfull), och är generellt ytterst högtidlig, särskilt jämfört med de andra nyskrivna nattvardspsalmerna, men innehåller samtidigt ett nära, personligt tilltal ("du är sökt och efterfrågad"). 


Frågan är f.ö. om inte åtminstone själva anslaget är hämtat från Johann Francks psalm till samma Crüger-melodi, Schmücke dich, o liebe Seele? Kunde ha varit intressant att fråga Frostenson om.

Bildspråket i första strofen anknyter tydligt till Jesus' många bröllopsanknutna liknelser om himmelriket och högtidsdräkten. ("Bröllopsskruden" handlar kanske inte så mycket om någon brudklänning som om  högtidsdräkten de till festen inbjudna erbjöds och förväntades ha på sej - men eftersom församlingen också av apostlarna liknas vid "bruden" kan väl brudklänningsdimensionen också finnas med).

Andra strofen beskriver i närmast mystika ordalag den genom sin Ande i själen inneboende Kristus, som förenar sej med oss i nattvardens sakrament: "I oss beder han och vakar, / renar när han oss rannsakar."

Sista strofen innehåller kanske det kraftfullaste uttrycket för nattvardsbordets placering "versus populum" (mot folket): "Han är Herre över jorden, / vänt mot folken altarbordet." 

I psalmens inledning används genomgående "rena rim", men i sista strofen saknas sådana helt och Frostenson nöjer sej med assonanser eller knappt ens det (skänker/gränser, Ande/tillsammans), vilket gör att psalmen där plötsligt låter mindre traditionell trots det i övrigt klassiska bild- och motivvalet.

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte återges här än]


J.C.:

Inga kommentarer: