torsdag 18 februari 2010

396 Här är rymlig plats / Gud är en av oss vid detta bord
1. Här är rymlig plats. Här är Guds bord,
ett stråk av himmel och en doft av jord,
ett rop ur mörkret och ett svar i tro...


Text: Anders Frostenson 1974 (68 år) efter Robert Julian Stamps 1971 (50 år) "God and man at table are sat down"
Musik: Robert Julian Stamps 1971 (bearb.)

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken musiken eller resten av texten återges här än]


Jag har inte kunnat hitta mycket på nätet om Robert Julian Stamps. Knappt något alls. Men jag tänker leta vidare.

I varje fall har han gjort både den engelska originaltexten och den spännande melodin till en av våra originellaste psalmer. Visst har Anders Frostenson med sin fria översättning också satt sin prägel på den, men i grunden är den fortfarande Robert Julian Stamps´ psalm.

Jag vet ingen psalm som så fint sammanställer både enkelheten och storheten i nattvarden: "En fattigmåltid, enkelt vin och bröd - en kärleksfest med himmelskt överflöd." Och så refrängen med sin starka upprepning: "Gud är en av oss vid detta bord. Gud är en av oss vid detta bord."

Psalmen uttrycker inte den evangelisk-katolska synen på själva den sakramentala närvaron (i "nattvardselementen"), men förnekar den inte heller. Och gemenskapsmotivet människa-människa och människa-Gud (jord-himmel) uttrycks desto starkare, som ett tema med många variationer.

Redan själva anslaget vittnar om psalmens innehållsliga karaktär och fräscha språk. Det har ibland anklagats för att vara alltför ytligt ("med Abraham är du och jag kamrat"), men jag kan inte dela den kritiken. Jag skulle vilja kalla det jordnära, med ord också för det överjordiska.

Inga kommentarer: