torsdag 18 februari 2010

398 Brödet är ett1. Brödet är ett, brutet för alla,
skörd av åkrarnas jord.
Herren är en, given åt alla
här vid nattvardens bord...


Text: Jonas Jonson 1980 (41 år)
Musik: Per Harling 1980 (32 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken noterna eller resten av texten återges här än]


J Jonson:
Jonas Jonson på Bokmässan i Göteborg 2014.

Denna psalm är, liksom t.ex. kvällspsalmen Innan natten kommer, en frukt av det nära samarbetet mellan Jonson och Harling på 70-80-talen, från början i samband med Jonsons föreståndarskap på Rättviks stiftsgård men också därefter. Psalmen har ett ovanligt "rättviseperspektiv" på nattvarden (jfr Olov Hartmans nattvardsbön om "ditt bords hemlighet: ett enda bröd och en enda mänsklighet") som dock kan diskuteras utifrån det faktum att nattvarden egentligen är en förbundsmåltid för döpta kristna, och utifrån det faktum att aposteln Paulus varnar för ett ovärdigt ätande.

Perspektivet accentueras av att det ingår i själva refrängen: "Vi reser ett tecken, ett rättvisans tecken, / måltid delad med alla." Det är knappast fel att social rättvisa betonas i en psalm - det skulle snarast behövas i fler - men frågan är som sagt om "måltid delad med alla" är en riktig beskrivning av just nattvarden i ett internationellt och för den delen interreligiöst perspektiv.

Å andra sidan kan formuleringen försvaras utifrån synen på nattvarden som en himmelsk måltid, ett föregripande av "den stora nattvarden i himmelen", där alla som genom Guds nåd har nått målet får uppleva hur alla skiljemurar mellan föraktade och berömda, fattiga och rika, har brutits ner i Kristus. En försmak av det får vi onekligen i mässan. Och därför kan vi redan här sjunga: "Vi smakar den framtid de fattiga hoppas, / tid då murar ska falla."

Inga kommentarer: