torsdag 18 februari 2010

399 Vi bär så många med oss

1. Vi bär så många med oss
i bön när vi går fram.
Vad Kristus gav och ger oss,
det gäller också dem...


Text: Svein Ellingsen 1977 (48 år)
Musik: Bedrich Janacek 1977 (57 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken noterna eller resten av texten publiceras här än]


En av psalmbokens yngsta psalmer, om man ser till att både text och melodi är från årtiondet närmast före psalmboksutgivningen. Även innehållsligt är den otraditionell - det innehåller ett betydande mått av bot och självrannsakan helt i enlighet med klassisk beredelsetradition, men fokus ligger på dem som av någon anledning inte deltar i vår gudstjänst, "på dem som vi har sårat / med vad vi gjort och sagt, / på dem som vi har hindrat / att se din (Guds) kärleks makt." Och just den självrannsakande tanken är, i kombination med den innerliga förbönen, ett omistligt bidrag till vår samling av nattvardspsalmer.

Helt invändningsfritt har mottagandet av psalmen dock inte varit; somliga tycker att den präglas för mycket av ett "vi- och dom-tänkande" o.s.v. Men psalmen uttrycker ett viktigt faktum i Norden och i vår tid: att den gudstjänstfirande församlingen som regel är en försvinnande liten del av de boende på orten, och att vi som fortfarande firar gudstjänst är kallade att "bära de många med oss i bön". Det är ingen ställföreträdande mässa det handlar om, men en gudstjänst som innesluter också de frånvarande i varma tankar och förböner.

Svein Ellingsen:

Bedrich Janacek:

Inga kommentarer: