torsdag 18 februari 2010

402 Hör, Gud ännu sin nåd dig bjuderVID RINGNING TILL GUDSTJÄNST


1. Hör, Gud ännu sin nåd dig bjuder.
Se, templets portar öppnar sig,
men snart...


Text: Frans Michael Franzén 1814 (42 år), Britt G Hallqvist 1983 (69 år)
Musik: Hamburg 1690


[Av upphovsrättsliga skäl kan inte hela texten publiceras här än]


Denna psalm publicerades första gången 1814 i "Förslag till förbättrade Kyrko-Sånger" och kom fem år senare in i psalmboken under rubriken "Vid ringning till gudstjänst". Den har väl vanligen sjungits efter sammanringningen, som inledningspsalm, och då särskilt vid de mest "väckande" söndagarna i kyrkoåret, t.ex. de trefaldighetssöndagar som tidigare hade rubriker som "Förspillda tillfällen" eller "Den angelägnaste omsorgen". Psalmen är ju allvarlig och väckande, som ett "memento mori" på vers - sensmoralen är ju att klockan kanske nästa gång klämtar för dej eller mej.  

Själv har jag under modern tid (2000-talet) endast varit med om att sjunga den vid ett tillfälle, vid en gudstjänst i S:t Pauli kyrka i Göteborg. Kanske anses den föråldrad - man vill hellre uttrycka gudstjänstens glädje än nådatidens allvar - men nog borde någon psalmdiktare skriva en ny psalm på samma tema innan denna förpassas till kyrkosångens vindslager. Och nog är psalmens avslutning positiv så det förslår: "tro på hans nåd, så får du frid! / Och Gud som hör din bön och sång / välsignar då din kyrkogång."

F M Franzén:
Frans Michael Franzén porträtterad 1823 av Johan Gustaf Sandberg

Inga kommentarer: