torsdag 18 februari 2010

401 Så skön en väg ej finns på jord1. Så skön en väg ej finns på jord,
som den vi fått att vandra
till samme Herres hus och bord...


Text: Axel Fredrik Runstedt 1909 (48 år), Britt G Hallqvist 1980 (66 år), jfr Stora Nätpsalmboken nr 328, en sämre bearbetning än Hallqvists, men eftersom jag gjort den själv får jag lägga ut den!
Musik: David Wikander 1938 (54 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken musiken eller resten av texten publiceras här än].


En sång om gudstjänstens glädje. Den påminner om Psaltaren 122 m.fl. psalmer och skulle kunna kallas en nutida "vallfartspsalm". Den skrevs ju också före bilismens och t.o.m. cyklismens genombrott, när man faktiskt ofta bokstavligen vandrade till kyrkan, ibland veritabla pilgrimsvandringar på flera timmar i ganska stora grupper. Den får, liksom "Fädernas kyrka", räknas till ungkyrkorörelsens portalpsalmer, men fick inte förrän efter nästan 30 år den idag självklara melodin av David Wikander (jfr Mozarts nedan).

Liksom i Bibeln blandas stoltheten över "templet" och gudstjänstlivet med ödmjukhet och bön ("En nåd det är" och "Fast din församling bristfull är"). Psalmen är såtillvida inte bara en psalm om gudstjänsten utan även om kyrkan och dess uppdrag i stort. En av de finaste nyförvärven i "Nya Psalmer" från 1921, förtjänstfullt bearbetad av Britt G Hallqvist 60 år senare (en av hennes bästa och stiltrognaste bearbetningar).

Här nedan återges en koral av Mozart som publicerades till denna text i 1921 års koralbok:

Och här en koral av John Morén som publicerades i ett tidigare koralboksförslag:Och här en dansk koral:

Inga kommentarer: