torsdag 18 februari 2010

406 Käre Jesus, vi är här

Alt. koral (OBS! finns ej i 1986 års psalmbok!):1. Käre Jesus, vi är här
för att livets ord få höra.
Öppna själv, o Herre kär,
nu vårt hjärta och vårt öra...


Text: Tobias Clausnitzer 1663 (45 år) "Liebster Jesu, wir sind hier", övers. Petrus Lagerlöf 1694 (46 år) "Hit, o Jesu, samloms vi", bearb./nyövers. Olle Nivenius 1984
Musik: Johann Rudolph Ahle 1664 (39 år), jfr 1697 års koralbok nr 235!

Lyssna till J. S. Bachs version av koralen (BWV 633)
alt. koral Johann Crüger 1636 enligt 1939 års koralbok (i bearb. av J C F Haeffner)
[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]

Den här fina bönepsalmen är med i sin fjärde svenska psalmbok på raken, men varken text eller melodi står att känna igen jämfört med de föregående upplagorna. Det är Olle Nivenius som har fört psalmen närmare originalet (från Altdorffisches Bet- und Gesangbüchlein 1663), åtminstone beträffande anslaget. Jag vet inte varför Petrus Lagerlöf tyckte att "Käre Jesus" ("Liebster Jesus") kändes så omöjligt att sjunga. Var det för intimt i stormaktstidens Sverige? (Varken pietister eller herrnhutare skulle under 1700-talet ha tvekat - de senare kunde ju t.o.m. säga "Söte Jesus").

Andra strofen löd tidigare på svenska: "Vårt fönuft förblindat är, /  mörker all vår själ betäcker / om din Ande ej är när..." och hade god täckning i originalet. Här har väl Nivenius snarare fjärmat psalmen från originalet - kanske tidstypiskt det också; vi vill inte sabla ner förnuftet för mycket i vår tid.

Psalmen passar utmärkt både som ingångs- som predikstolspsalm. Nuförtiden faller den senare ofta bort, samtidigt som prästen sällan bestiger predikstolen. Och någon bön i ambon kostar predikanten sällan på sej. Annat var det förr, då både en bönepsalm och en mer personlig prästbön (och ofta ett tyst Fader vår!) föregick predikan. Inte underligt då att psalmer som denna minskat i användning. Är det så illa att också bönen för gudstjänsten ö.h.t. därmed minskat i omfattning? 

Johann Rudolph Ahles friska originalkoral passar alldeles utmärkt väl till psalmen. Den fanns även tidigare i koralboken - i en något utjämnad version - men då till Franzéns doppsalm "Du som var den minstes vän." Nu har text och musik åter förenats - också här i Sverige. 

Den alternativa melodin av Johann Crüger är äldre än Clausnitzers text; den publicerades redan 1636 i Praxis pietatis melica till texten "Herr, wie lange willst du doch".

Inga kommentarer: