torsdag 18 februari 2010

407 Salig, Jesus, är den stunden


1. Salig, Jesus, är den stunden
då du mitt ibland oss är.
Låt din blick i hjärtegrunden
präglas in och klarna där...


Text: Ernst Gottlieb Woltersdorf 1752 (27 år) "Das ist eine selge Stunde", sv. övers. Britt G Hallqvist 1984 (70 år)
Musik: Preben Nodermann 1911 (44 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan inte resten av texten publiceras här än]


Ernst Gottlieb blev aldrig mer än 36 år. Men som präst och barnhemsföreståndare hann han ändå uträtta mycket. Ovanstående psalm trycktes 1752 i andra samlingen av hans "Einige neue Lieder oder evangelische Psalmen". (="Några nya sånger och evangeliska psalmer"). 

Den översattes till svenska av Johan Alfred Eklund i "Från kyrkosångens tider" (tr. 1909). Och två år senare komponerades den svenska melodin (om än till en annan text) av domkyrkoorganisten i Lund, Preben Nodermann.

Psalmen är skriven utifrån evangeliet om Marta och Maria, vilket syns särskilt tydligt på slutet: "Lär oss lyssna likt Maria / till det ord som gör oss fria. / Endast ett nödvändigt är: / välja dig och det du lär." 

P Nodermann:

Inga kommentarer: