torsdag 18 februari 2010

410 Gud skapade av jord
1. Gud skapade av jord
två mänskor för varann
som avbild av sig själv,
till kvinna och till man...


Text: Hoob Oosterhuis 1968 (35 år), övers. Åke Löfgren 1979 (45 år)
Musik: John D Edwards 1840 (36 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]


Huub Oosterhuis må vara kontroversiell som romersk-katolsk präst och politiskt radikal, men hans brinnande intresse för liturgi och hymnskrivande har varit i högsta grad konstruktivt - mer än 700 psalmer har han skrivit, och hans texter har mestadels tonsatts av samtida kompositörer. Just den här äktenskapspsalmen däremot är skriven till en betydligt äldre koral av John Edwards.

Det är f.ö. anmärkningsvärt apropå dagens äktenskapsdebatt att det är just äktenskapspsalmerna från 1900-talet som konsekvent talar om "kvinna och man"; det är i de äldre psalmerna från 1800-talet man möter det könsneutrala uttrycket "dessa två". Det blir intressant att se hur kommande psalmbokskommittéer hanterar detta faktum.

Psalmen är inte alls svårsjungen, men har sällan blivit föreslagen vid vigslar, där man ju brukar ta "det säkra före det osäkra". Den har aldrig stått på någon psalmlapp jag fått av någon präst när jag genom åren vikarierat som kantor. Men jag har i alla fall varit med om att sjunga den en gång - vid ett bröllop i Nederluleå kyrka på 1990-talet.

Huub Oosterhuis på äldre dagar:

Inga kommentarer: