torsdag 18 februari 2010

411 Gud har omsorg om vårt släkteAlternativ melodi, "Det finns djup i Herrens godhet" (SvPs 285) OBS! Denna melodi anges ej till nedanstående text i 1986 års psalmbok, men anses av många vara mycket passande vid vigsel, väl insjungen som den är.
1. Gud har omsorg om vårt släkte,
han har sett vår ensamhet.
Han har skapat man och kvinna...


Text: Britt G Hallqvist 1980 (66 år)
Musik: Egil Hovland 1984 (60 år), alt. förslag här ovan: Tysk/Paderborn ("Det finns djup i Herrens godhet")

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]


Denna fina vigelpsalm har jag under mina kantorsvikariat aldrig varit med om att ett brudpar önskat, ens med hjälp av prästen. Däremot har jag själv valt den, inte på mitt eget bröllop men vid en vigsel där brudparet överlät åt mej att välja psalmer. Kanske man skulle ha använt den insjungna "Det finns djup i Herrens godhet"-melodin istället för Hovlands fina men föga originella? Kanske hade man behövt en populär insjungning på skiva för att psalmen skulle "slå igenom"?

Britt G Hallqvists text är ännu ett exempel på att de moderna bröllopspsalmerna i psalmboken är uttalat heteronormativa ("man och kvinna"), medan de äldre (från 1800-talet) använder det könsneutrala uttrycket "dessa två".

Psalmens avslutning ("mod och lust att tända ljus") har anklagats för att vara pryd ("tända ljus - bah!"), men det hade knappast varit möjligt att vara så mycket mer rakt på sak i en psalm. Eller?

E Hovland:
Bildresultat för Egil Hovland bilder

Inga kommentarer: