torsdag 18 februari 2010

413 Någon skall vaka i världens natt


1. Någon skall vaka i världens natt,
någon skall tro i mörkret,
någon skall vara de svagas bror...


Text: Svein Ellingsen 1975 (46 år)
Musik: Trond Kverno 1975 (30 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken musiken eller resten av texten återges här än]


En innerlig bönepsalm och Kristus-psalm. En slags "kyrkans allmänna förbön" på vers. Men också en programförklaring från den bedjande, en önskan om att få "vaka med Kristus". Man kommer att tänka på Getsemane under skärtorsdagskvällen, där Jesus önskade att lärjungarna skulle vaka och be med honom under den sista svåra kvällen före hans korsfästelse, men där han ständigt fann dem sovande.

Psalmen har aldrig slagit igenom i Sverige, trots att den fått en av Kvernos mest lättsjungna melodier. I Norge har den använts flitigare, bl.a. som utgångspsalm vid norska kronprinsparets bröllop 24/8 2001 och som ingångspsalm vid minnesgudstjänsten i Oslos domkyrka 22/7 2012, ett år efter massakern på Utöya.

(Kuriosum: Nummer 413 hade även slutpsalmen eller slutversen i 1697 års psalmbok, nuvarande psalm 77:6 "Herre, signe du och råde").

Svein Ellingsen:

Trond Kverno:

Inga kommentarer: