torsdag 18 februari 2010

412 Ett Kristusbrev till världenAlternativ melodi (SvPs57: "Sin enda grund har kyrkan") av S S Wesley. OBS! anvisas i koralboken ej till denna text, som dock i andra sångsamlingar knutits till Wesleys koral:
1. Ett Kristusbrev till världen
är var och en som tror
och sagt sitt ja till honom
som mitt ibland oss bor...


Text: Anders Frostenson 1935 (29 år), 1972
Musik: Roland Forsberg 1968 (29 år), inofficiellt alternativ Samuel Sebastian Wesley 1864 (54 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan Forsbergs musik och resten av Frostensons text inte publiceras här]


Denna psalm skrevs, liksom SvPs1986 nr 40 Kristus vandrar bland oss än, redan för 1937 års psalmbok, även om ingen av de två texterna kom in i psalmboken den gången. Och i motsats till Kristus vandrar bland oss än har denna psalm inte heller slagit igenom efter 1986, trots bearbetningen från 1972, då den togs in i EFS:s sångbok Sionstoner. Roland Forsbergs originella och fullt sångbara melodi har inte "lyft" texten, som nog trots allt kommit bättre till sin rätt med någon redan känd och insjungen melodi till dess mycket vanliga versmått - som t.ex. Wesleys.

Texten är ändå en av Frostensons starkaste, och man kan faktiskt med fördel framföra den som högläst dikt om man inte tror sej om att kunna sjunga den. Innehållsligt är titelradens bild hämtad från 2 Korintierbrevet 3:1-3, där Paulus talar just om "brev från Kristus", "på tavlor av kött och blod". Slutraderna är från "lilla bibeln", Johannesevangeliet 3:16: Så älskade Gud världen / att han den gav sin Son."

Inga kommentarer: