torsdag 18 februari 2010

416 För hela världen vida1. För hela världen vida
vi beder dig, vår Gud:
Låt ljuset snart sig sprida
kring jorden, på ditt bud...


Text: Henrik Florus Ringius 1907 (60 år) "För hednavärlden vida", bearb. Jan Arvid Hellström 1980 (39 år)
Musik: Strassburg 1539


[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]

Under 1800-talet bildades ju åtskilliga missionsorganisationer - även Svenska kyrkan startade en egen mission, den som för några år sedan slogs samman med Lutherhjälpen till något som kallas "Svenska kyrkans internationella arbete", "Act Alliance" eller dylikt. Missionstanken är inte längre särskilt framträdande vare sej till namnet eller gagnet, vilket djupt skulle ha bedrövat Henrik Fl. Ringius, som tillsammans med Peter Fjellstedt nog får sägas tillhöra de mest drivande missionsvännerna bland 1800-talets prästerskap. 

I 1937 års psalmbok hade Ringius faktiskt två missionspsalmer, både "Lyssna, Sion, klagan ljuder" och "För hednavärlden vida". Det är den sistnämnda som bearbetats av Jan Arvid Hellström och nu ingår även i 1986 års psalmbok med anslaget "För hela världen vida". Medan den förstnämnda psalmen var en uppfordrande psalm riktad till församlingen ("Sion") är det här fråga om en bönepsalm riktad till församlingens Herre ("vår Gud"). Sista strofen utstrålar glädje och visshet om bönesvar ("du vill det, kärleksrike").

Inga kommentarer: