torsdag 18 februari 2010

417 Låt nya tankar tolka Kristi bud1. Låt nya tankar tolka Kristi bud
och nya själar flamma av hans brand...


Text: Siri Dahlquist 1923 (34 år)
Musik: David Wikander 1937 (53 år), alt. Alfred Morton Smith 1941, se finlandssvenska psalmboken 1986 nr 443, där även hela texten kan läsas!

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken noterna eller resten av texten återges här än]


Den här psalmen skrevs efter att Siri Dahlquist 1922 hört Sadhu Sundar Singh från Indien tolka kristen tro. Den hör till de nyaste och originellaste missions- och bönepsalmerna i 1937 års psalmbok, och den bevarades obearbetad i 1986 års psalmbok.

Wikanders melodi är väl inte den mest medryckande, och kanske har också det radikala tankeinnehållet ibland känts främmande, varför psalmen lite oförtjänt tycks ha hamnat på "psalmbotten". Den hör dock till de poetiskt starkaste numren i psalmboken, och den skulle nog vinna på att kraftfullt deklameras av en enda person hellre än att osäkert sjungas av en tveksam församling.

Se vidare S Dahlquist: Livets sånger (Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag). Se även Recensionen av Dahlquist-biografin och genmälet, där första strofen av denna psalm anförs som exempel på radikal missionsteologi!

S Dahlquist (på den tiden studentmössan verkligen var något att erövra, särskilt för en kvinna):

Inga kommentarer: