torsdag 18 februari 2010

419 Du själv förordnat, store Gud
1. Du själv förordnat, store Gud,
att vi skall vittnen kalla
som skall förkunna dina bud
och all din nåd för alla...


Text: Jesper Svedberg 1694 (41 år) "Så hafwe vij i thenna dagh", bearb. Johan Olof Wallin 1816 (37 år) "Av dig förordnad, store Gud", Olle Nivenius 1986 (72 år), jfr versionen i Fria Psalmboken!
Musik: Tysk folkvisa / Wittenberg 1533


[Av upphovsrättsliga skäl kan inte hela texten publiceras här än]


Denna prästvigningspsalm stod ursprungligen som nummer 200 under rubriken "Uppå Apostledagar" i 1695 års psalmbok. Wallin skar bort mer än hälften av verserna och Nivenius ytterligare ett par. Fr.o.m. Wallin börjar psalmen med den ursprungligen tredje strofen, som i Svedbergs version såg ut så här:


Tu haar förordnat, store Gudh
Ett ämbet här på jorden
Hwar medh tin Ord och helga Budh
Oss äro kungjord worden.
Apostlomen gafft tu then macht
uthi then mening och then acht
At the titt rådh förkunna.

Det vilar ett stort allvar och en stor ansvarsmedvetenhet över biskop Svedbergs psalm om prästämbetet (nå, när han skrev den var han ännu inte biskop, det blev han först 1702, utan utnämnd kyrkoherde i Vingåker). Åtskilliga formuleringar är av djup pregnans, och psalmen är i sin ursprungliga avfattning något av en biktspegel för präster. 

Jag tycker nog att den borde få tillbaka några av de bortskurna stroferna. Men risken är väl istället att hela psalmen ryker vid nästa psalmbokrevision - den anses förmodligen, trots bearbetningarna, vara alltför inpyrd av en gammal patriarkal syn på prästens uppgift.

Jesper Svedberg:

Inga kommentarer: