torsdag 18 februari 2010

418 Hav och stränder din allmakt formar1. Hav och stränder din allmakt formar.
Din led går fram genom nöd och stormar.
Över djupen din hand oss bär...


Text: Karl-Gustaf Hildebrand 1966 (55 år), 1984
Musik: Henry Weman 1968 (71 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken musiken eller resten av texten återges här än]


Både Hildebrand och Weman fanns representerade i 1937 års psalmbok resp. 1939 års koralbok. Men denna psalm tillhör en senare epok, den tid då både text och musik förnyades radikalt i kyrkan. Den tidigare mycket "koralkonservative" domkyrkoorganisten Weman hade hämtat inspiration i bl.a. Sydafrika, och professorn i ekonomisk historia Hildebrand hade tagit tydliga intryck av diskussionen om kolonialism och ekonomiska orättvisor - det här är en lika radikal som originell psalm där andligt och "världsligt" flätas samman på ett sympatiskt sätt. "Föd de hungrande, läk de slinta, låt fälten vitna, o Gud, till skörd."

Liksom föregående psalm är denna en poetiskt mycket stark text som lika gärna (eller hellre) kunde deklameras som sjungas. Men melodin är inte alls svår, och ibland känns psalmernas genomslag som rena tillfälligheter. Fler församlingar kan gärna introducera den här psalmen - gärna mot kyrkoårets slut!

Henry Weman vid orgel i Uppsala:

(foto: Gunnar Sundgren, Upplandsmuseet
publ. i enlighet med Creative Commons´ regler)

Inga kommentarer: