torsdag 18 februari 2010

432 Prisad högt av herdars skara1. Prisad högt av herdars skara
och av änglaröster klara...


Text: Latinsk julsång 1400-talet "Quem pastores laudavere", Britt G Hallqvist 1957 (43 år)
Musik: Medeltida julvisa


[Av upphovsrättsskäl kan resten av texten inte publiceras här än]

I 1937 års psalmbok förekom denna julmelodi till nattvardspsalmen "Jesus Kristus är vår hälsa", som sedan 1986 återfått sin ursprungliga melodi (men nog också blivit betydligt mindre sjungen än tidigare). I Sionstoner 1935 fanns julmelodin i modifierad form till Dillners julpsalm "Herren av himlen är kommen till jorden". Och i 1986 års psalmbok används den likaledes till en jultext, i nära anslutning till den ursprungliga latinska texten diktad av Britt G Hallqvist.

Det är alltså en klassisk medeltida julpsalm eller julvisa vi möter här - men i Sverige svårt trängd av de mer insjungna julpsalmerna och de många engelska carols som också kom in i psalmboken 1986. Frågan är faktiskt om inte Dillners "Herren av himlen" (som i något bearbetad form fanns i psalmbokens EFS-tillägg ända fram till 2003) fortfarande är mer älskad och sjungen till jul, i många hem åtminstone.

Men visst är även Hallqvists text väl värd att sjungas till jul. Inte minst för melodins skull.

Inga kommentarer: