torsdag 18 februari 2010

437 Till möten och brunnar    

1. Till möten och brunnar
min kruka jag bär,
så många förkunnar
var sanningen är...


Text: Eva Norberg 1983 (68 år)
Musik: Daniel Helldén 1984 (67 år), alt. melodi (se nedan) A.H. 1987 (17 år), alt. 2 norsk folmelodi från Setesdal, alt. 3 dansk (?) koral.

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken Daniel Helldéns noter eller resten av texten publiceras här än]


En suverän gestaltning av den berömda berättelsen i Johannesevangeliets 4 kapitel, till på köpet i jag-form! Det är alltså den samariska kvinnan som har fått ordet - och genom henne många sökare och finnare i hela kristenhetens historia! Härligt, Eva Norberg!

Melodin är inte svår, så egentligen förstår jag inte alls varför denna psalm hamnat i bakvatten. Den borde ju vara given åtminstone så snart som någon av söndagens texter handlar om den samariska kvinnan. Men den är fullt användbar även dessemellan. Sjung, bara sjung, så lär vi oss den! (Gärna i raskt 6/8-tempo!).

Alt. melodi 1 (OBS! finns ej i 1986 års psalmbok!):

Alt. melodi 2 (OBS! finns ej i 1986 års psalmbok!):


Alt. melodi 3 (OBS! finns ej i 1986 års psalmbok!):
Eva Norberg:

Inga kommentarer: