torsdag 18 februari 2010

438 Du som i alltets mitt har ställt
1. Du som i alltets mitt har ställt
det kors där du ger ut dig själv...Text: Anders Frostenson 1968 (62 år)
Musik: Svensk 1697

(Krucifixet är från S:t Laurentii kyrka, Söderköping)

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här]En ofta sjungen Fastlags- eller Askonsdagspsalm - där man nu firar fastans ingång på Askonsdag - är denna lite mollstämda men ändå hoppfulla bönesång. Gud sägs ha givit oss fastetiden "till läkedom och ljus och liv" och vi ber: "Bered ett rum, en rymd för dig / i vår församling och vårt liv." T.o.m. påsken omnämns i sista strofen med en bön om att Kristi påsk också ska bli vår påsk.

Melodin från 1697 års koralbok - här återrytmiserad i ursprunglig tretakt - användes i 1939 års koralbok till ett par psalmer: Vi tacka dig, o Jesu god samt Den rätt på dig, o Jesu, tror. Men den passar alldeles utmärkt även till denna betydligt nyare psalm. "Koral-recycling" liksom!

Inga kommentarer: