torsdag 18 februari 2010

443 Dig vi lovsjunger, ärar

 

1. Dig vi lovsjunger, ärar,
Jesus de fattigas konung.
Hosianna vi nu
sjunger som barnen en gång...


Text: Anders Frostenson 1975 (69 år), efter en latinsk text av Theodulf av Orleans (ca 750-821)
Musik: Carl-Bertil Agnestig 1975 (51 år)


Det här är egentligen en mycket gammal palmsöndagspsalm, jfr Dej vare pris och ära, som också bygger på Theodulfs 800-talsoriginal. Men Anders Frostenson har givit den en touch av vår egen tid och anknyter i både början och slutet till barnen och de fattiga, dem som ingen räknat med. Texten är mycket pregnant och präglas av utelämnade "och". Exempelvis "dig vi lovsjunger, ärar" (själva anslaget!), "älskad, välsignad som du", "lägger man kläder, strör palmer", "träden, stenarna sjunger", "går mot lidandet, döden", "mot uppståndelsen, ljuset".

Melodin av Carl-Bertil Agnestig hör till psalmbokens bästa nyförvärv - den är helt enkelt genial och bidrar till feststämningen! Att några ansett den svårsjungen måste bero på ren ovana - det är bara att tralla och spela upp så märker ni vilken skön låt det är!  


På åtskilliga håll inleds palmsöndagsgudstjänsten med just denna psalm - och då gärna utomhus, där man formerar sej till en procession som sjungande går in i kyrkan. Några har försökt lansera psalmen till första advent, då ju temat är likartat, men advent har ju sina sånger som man vill hinna sjunga då, och personligen finner jag det lyckat att Palmsöndagen har sin egen särpräglade om än lilla psalmrepertoar.

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken noterna eller resten av texten återges här än]


C-B Agnestig:
Bildresultat för Carl-Bertil Agnestig pictures

Inga kommentarer: