torsdag 18 februari 2010

444 Mycket folk kring Jesus var

 

1. Mycket folk kring Jesus var.
Hela dan de stannat kvar.
Stora gåvor, himmelsk makt
Gud i Jesu händer lagt.

2. Många tusen - skaffa fram...


Text: Anders Frostenson 1958 (52 år), 1973 (67 år)
Musik: Bo Ramviken 1958 (34 år)


En tvättäkta "kyrkovisa" med både text och melodi från 1958. En kyrkovisa av på många sätt klassisk typ - den karolinska psalmboken hade åtskilliga "Psalmer över söndagsevangelier", men Wallin tog bort flera av dessa i den "berättande genren". Och just den här texten har åtskilligt gemensamt med de medeltida balladerna (jfr t.ex. Staffansvisan!) med rätt många verser men ett omkväde som alla kunde stämma in i. Här är det "Stora gåvor, himmelsk makt / Gud i Jesu händer lagt."

Språket är barn- men även vuxenvänligt - konkretionen är stor: "Många tusen - skaffa fram / bröd åt alla, den som kan!" Eller den sköna formuleringen: "Det finns plats för allihop. / Himlen tak och marken bord." Och Ramvikens melodi är helt kongenial.

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken noterna eller resten av texten återges här än]


 Alt. J.F. Lagergrén 1871 
(OBS föreslås i psalmboken ej till denna psalm men finns där till andra texter):

Inga kommentarer: