torsdag 18 februari 2010

451 När över Kidrons bäck du går


Kidrons dal i vår tid (som synes är bäcken uttorkad en god del av året).1. När över Kidrons bäck du går,
jag vill dig, Herre, be,
att jag dig stilla följa får...


Text: Hagbard Isberg 1940 (60 år)
Musik: Adam Krieger 1657 (23 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här]


Den här psalmen publicerades för första gången i "Psalmer och sånger för barn" (1940). Men idag uppfattas den nog inte som någon barnpsalm utan som en ganska "vuxen" passionspsalm. En riktig skärtorsdagspsalm - och sjungs den över huvud taget i vår tid är det nog just den dagen i kyrkoåret. 

Melodin till kvällspsalmen "Så går en dag än från vår tid" passar mycket bra till denna bönepsalm - eller egentligen främst återberättande psalm. En psalm där vår bön i första resp. sista strofen handlar om att i någon mån få följa Jesus på hans lidandesväg och därigenom "fostras till att bli stark på bönens helga mark". I Getsemane.

För den som läst C S Lewis roman "Häxan och lejonet" går associationerna lätt till Lucys och Susans vandring med Aslan fram mot Stenbordet. Och till deras förundran över Aslans bedrövelse och synbara svaghet. "Din förr så mäktiga gestalt, / nu böjd av världens ve"...

Adam Krieger:

Inga kommentarer: