torsdag 18 februari 2010

452 O Jesus kär, vad har väl du förbrutit


1. O Jesus kär,
vad har väl du förbrutit,
att sådan dom man
över dig beslutit?
När blev väl du till
något brott förvunnen
och skyldig funnen?

2. Jag ser dig fängslad,
törnekrönt och smädad,
med gissel slagen
och av hopen hädad.
Till korset dömd,
du måste döden lida
vid rövarns sida.

3. O skulle jag väl
fråga vad du brutit?
Det är för mig,
för mig ditt blod har flutit.
Din smärtas mått,
o Jesus, själv jag fyllde.
Allt jag förskyllde.

4. Hur underbart, att du
tog på dig skammen!
Den gode herden
offrar sig för lammen.
Den skuld, för vilken
tjänarna bli fällda,
vill Herren gälda.

5. Ofattlig kärlek,
som ej jorden rymmer,
drev dig den väg,
där dödens skugga skymmer.
Jag for blott efter lust
i världen vida,
och du får lida.

6. O höge Konung,
hög för alla tider,
ack, kunde jag dig
tacka rätt omsider!
Men ingen gåva,
dyrbar nog att skänka,
kan tanken tänka.

7. Dock vill, ditt namn till ära,
allt jag våga,
ej korset rädas
eller skymf och plåga,
ej världens ogunst
lägga på mitt hjärta,
ej dödens smärta.

8. O Konung i det rike
som förbliver,
en gång du segerns krona
mig ock giver.
Den lovets sång
dig himlarna hembära
får där jag lära.


Text: Johann Heermann 1630 (45 år) "Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen", sv. övers. Johan Alfred Eklund 1910 (46 år)
Musik: Johann Crüger 1640 (42 år)


[Det återstår några få år av copyrighten på Eklunds översättning, men Projekt Runeberg har nyligen publicerat den på nätet utan särskilt tillstånd, med uppmaning till rättsinnehavare att höra av sej med ev. invändningar. Jag går på prejudikat och gör sammalunda]

Denna psalm ingår i Heermanns Devoti Musica Cordis, Haus- und Herzmusik från 1630. Enligt Oscar Lövgren (Psalm- och sånglexikon, Gummesons 1964, sp. 284) bygger texten delvis på en medeltida prosatext. Den svenska översättningen av J A Eklund trycktes i hans Psalm och Sång 1910. 

Psalmen är en bön eller ett samtal med Frälsaren, en slags korsvägsandakt med flera retoriska frågor. Den är högstämd men ändå innerlig, och har i originalet hela 15 verser (se nedan!). Den har varit mycket användbar under de passionsandakter som tyvärr blivit allt färre på senare år - nu sjungs den nog bara på Femte söndagen i fastan och Långfredagen.

Crügers melodi trycktes 1640 i Neues vollkömliches Gesangbuch Augsburgischer Confession. Den hör till kompositörens bästa och används även till Wallin-psalmen "Var är den vän" och i Finland även till Topelius-psalmen "Saliga de som ifrån världens öden." I mer utjämnad form gjordes den känd genom Matteuspassionen, i Johann Sebastian Bachs sättning.


J Heermann:File:Praxis-Pietatis-Melica.jpg

Inga kommentarer: