fredag 19 februari 2010

47 Säg, känner du det underbara namnet
1. Säg, känner du det underbara namnet
som till frälsning Gud oss gav,
vars lov har sjungits ut i hela världen...Text och musik: Allan Törnberg 1935 (28 år)
[Av upphovsrättsliga skäl kan varken text eller noter publiceras här än]

Det är inte alltid en författare själv kan ana vilket av hans eller hennes verk som kommer att bli mest uppskattat. Denna sång, som Allan Törnberg gjorde både text och melodi till efter ett par år som pastor i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, betecknade han själv som ett hastverk utan högre kvaliteter. Men den har blivit författarens mest sjungna sång, mycket kanske beroende just på den spontana spänsten i texten och melodin, som båda trycktes i Sångens Härold nr 1 1936.

Texten bygger på Petrus-orden i Apostlagärningarna 4:12: "Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta". Men också på t.ex. ord som Matteusevangeliet 12:21: "Hans namn ska ge folken hopp" och Romarbrevet 10:13: "Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad." Eller Uppenbarelseboken 22:16 "Jag är den klara morgonstjärnan."


Inga kommentarer: