fredag 19 februari 2010

48 Vilken vän vi har i Jesus1. Vilken vän vi har i Jesus!
Trofast, kärleksfull och god...


Musik: Charles Crozat Converse 1868 (36 år).
Hör Lapp-Lisa sjunga "Tänk en sådan vän som Jesus" (äldre övers.)
[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här]

Scriven var irländare och utbildad lärare, men emigrerade till Canada sedan hans blivande hustru omkommit just före den planerade vigseln. Han arbetade en tid som privatlärare, men även där förlorade han en fästmö som dog i lunginflammation. Han levde då som ogift, anslöt sig till Plymouthbröderna och ägnade sej livet igenom åt olika slags hjälpverksamhet.

Denna sång skrev Joseph Scriven till sin mor, och det dröjde ganska länge innan den publicerades. Det berättas att en granne som besökte honom av en händelse fick syn på texten och frågade om det var Scriven som skrivit den. Sedan Charles Converse slutligen tonsatt sången blev den efterhand mycket spridd och sjungen, och har under 1900-talet ansetts höra till de 10 mest älskade andliga sångerna.

Sången översattes första gången till svenska av Erik Nyström för Sånger till Lammets lof 1877. Då var anslaget "Tänk, en sådan vän som Jesus". Nuvarande anslag "Vilken vän vi har i Jesus" har funnits sedan 1919, då sången infördes i Metodistkyrkans Psalmbok under just denna rubrik (som ju är en mer ordagrann översättning av det engelska originalets anslag). Men nuvarande genombearbetade version är från 1984, gjord av Eva Magnusson.
Joseph Scriven:
Joseph Scriven

Inga kommentarer: