torsdag 18 februari 2010

472 Jag vill sjunga om min vän
1. Jag vill sjunga om min vän,
Herden, han som själv är vägen.
Fåren känner han igen,
vet var källan är belägen...Text: Eva Norberg 1971 (56 år)
Musik: Johann Ulich 1674 (44 år) "Meinem Jesus lass ich nicht"

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte återges här]


Den här psalmen sätter jag personligen högst bland Eva Norbergs texter. Liksom de flesta andra av hennes psalmer är den tredelad - som en klassisk predikan! - och här klingar tretalen extra tydligt: min vän Herden, min vän Mästaren, min vän Frälsaren. Han som själv är Vägen, Sanningen, Livet. Ja, sjunga om honom, som jag väntar kraft, ljus och nåd ifrån.

Själva anslaget "Jag vill sjunga om min vän" är direkt hämtat från Jesaja 5. Psalmen är placerad under rubriken "Påsk" (i 1937 års psalmbok hade den väl hamnat under rubriken "Tiden efter Påsk") och passar alldeles särskilt väl vid Tredje söndagen i Påsktiden, den som också kallas Herdesöndagen. Men annars är den ju en allmängiltig Jesus-psalm som gott kan sjungas året runt.

Melodin komponerades ursprungligen till psalmen "Meinen Jesus lass ich nicht" (hör nedan):Eva Norberg:

Inga kommentarer: