torsdag 18 februari 2010

479 Jungfru Maria  


1. Jungfru Maria,
jungfru Maria,
min Herres mor...


Text: Eva Norberg 1957 (42 år)
Musik: Per-Erik Styf 1957 (34 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken noterna eller melodin publiceras här]


En klassisk "kyrkovisa" för Kyndelsmässodagen, publicerad i "Kyrkovisor för barn" 1960. Med sin suggestiva upprepning av orden "jungfru Maria" i varje vers, dubbelt upp i de två första dessutom, betonas verkligen dagens karaktär av "Jungfru Marie Kyrkogångsdag" som den kallats i svensk tradition. 

Förmodligen är det p.g.a. det namnskicket som Eva Norberg i första strofen talar om "kyrkans kor", fast det ju handlade om Jerusalems tempel. (I andra strofen talar hon om "Herrens hus" och i tredje om just "templet"). Idag uppfattas det nog som lite av ett förnekande av det judiska, men så var knappast avsikten - bara att för svenska barnaöron koppla till något de finner bekant, ungefär som svenska kyrkobyggnader i andra psalmer kallas "tempel".

Hur som helst är denna Maria-psalm som sej bör också, och framför allt, en Jesus-psalm. Han skildras i både andra och tredje strofen som "världens ljus", som "lyser för folken som vandrar i mörkret / med låga klar."

Eva Norberg på äldre dar:

Inga kommentarer: