torsdag 18 februari 2010

480 Var hälsad, Herrens moder





1. Var hälsad, Herrens moder,
o Maria!
Högtlovade på Jorden,
o Maria!
Träd fram....


Text: Bo Setterlind 1974 (51 år), 1977, 1982 efter Salve Regina-sång av Johann Georg Seidenbusch 1687 (46 år), jfr Stora Nätpsalmboken nr 356 Tack, Herre, för din jungfrumor
Musik: Mainz 1712


[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]


Hur denna Maria-hymn kunde hamna i en evangelisk-luthersk psalmbok går nog inte att förklara. Även om refrängen "mildrades" från Setterlinds ursprungliga översättning (orörd i romersk-katolska kyrkans psalmbok Cecilia) "Sjung vår Herres Moders lov" till "Sjung med henne Herrens lov". Eftersom psalmen som helhet innebär ett tilltal till Maria - inte bara enskilda retoriska vokationer som i nästföljande psalmers "O Maria, lär mej dina sånger" eller "Salig du och högt benådad" - av lovsångskaraktär passar den som hand i handske till romerska kyrkans Maria- och helgonteologi, men sällsynt illa till en evangelisk kyrkas. Jämför denna "evangeliserade" variant av psalmen!

Psalmen har ändå blivit mycket populär i Svenska kyrkan, troligen mycket på grund av den anslående koralen, medan t.ex. den innehållsligt så mycket rikare och mer bibliska SvPs 482 Salig du och högt benådad nästan helt kommit i skymundan, troligen mycket på grund av den i det fallet närmast osångbara melodin!

J G Seidenbusch:


BSetterlind:

Inga kommentarer: