torsdag 18 februari 2010

478 Du morgonstjärna, mild och ren







EN ANDLIG BRUDVISA OM DEN TROENDE SJÄLENS FÖRENING MED KRISTUS, SIN HIMMELSKE BRUDGUM

1. Du morgonstjärna, mild och ren,
Guds nåds och sannings klara sken
som strålar över landen.
Du Davids Son av Jakobs släkt,
mot dig, mot dig min famn är sträckt.
Jag är din brud i Anden.
Ljuvlig, 

ljuvlig,
hög och härlig,
blid och kärlig,
utan like:
se till mig ifrån ditt rike!

2. Du pärla skön av himmelrik...


Text: Philipp Nicolai 1599 (43 år) "Wie schön leuchtet der Morgenstern" fritt efter Psalt. 45, sv. övers. Petrus Jonae Angermannus 1604 (45 år) "Så skön lyser den Morgonstjärn´, bearb. Johan Ludvig Runeberg 1857 (53 år), Britt G Hallqvist 1982 (68 år), jfr Stora Nätpsalmboken nr 356!
Musik: Philipp Nicolai 1599 (43 år) - "koralernas drottning"


[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]


Oscar Lövgren skriver (Lövgren: Psalm- och sånglexikon, Gummessons 1964, sp. 450f): "Det berättas att författaren en morgon - det var under den stora pestens tid - var mycket nedstämd till sinnes. Men plötsligt vändes hans tankar bort från död och trångmål till Frälsarens kärlek och himmelrikets salighet. Han började skriva på denna sin psalm och gick så helt upp i detta arbete att han glömde allt omkring sig och kom till middagen fyra timmar senare än vanligt. Men så hade han också åstadkommit en psalm av bestående värde. Den svenska översättningen utfördes av Petrus Jonae Angermannus i En Christlig Brwdasång, tryckt i Rostock 1604. Den översattes till ett bröllop. I Tyskland har psalmen använts dels som bröllops- och nattvardspsalm, dels som dödsberedelsepsalm. I 1695 års psalmbok infördes den under julpsalmerna. I södra Sverige blev det vanligt att den sjöngs på juldagen, medan offrandet för det lägre prästerskapet och kyrkobetjäningen skedde. Och allmogen ansåg sig på många orter inte rätt ha firat sin juldag, om den inte fått sjunga denna psalm. Denna text bearbetades av Johan Ludvig Runeberg för Förslag till Svensk Psalmbok 1857. I Förslag till reviderad psalmbok 1911 fick texten ytterligare justering. Melodin, kallad "koralernas drottning", trycktes samtidigt med texten och tillerkännes Nicolai, även om vissa delar av den finns i en melodi till en psaltarpsalm från 1538. (Emil Liedgren: Vox angelica, 1917)."

P Nicolai:

Inga kommentarer: