torsdag 18 februari 2010

476 Gud, när du andas  

1. Gud, när du andas över vår jord
förnyas den, dess ansikte lyser...


Text: Anders Frostenson 1974 (68 år)
efter en fransk refräng av Didier Rimaud 1969 (48 år)
Musik: Joseph Gelineau 1969 (49 år)


[Av upphovsrättsskäl kan varken noterna eller resten av texten publiceras här än]

En av psalmbokens vackraste texter. En riktigt skön pingstpsalm, eller kanske snarare Annandag Pingst-psalm, eftersom den dagens tema, Andens vind över världen, ordagrant återfinns i tredje strofen. Psalmen är också mycket lämplig på Heliga Trefaldighets dag, eftersom den är så "trinitariskt uppbyggd", varje strof återspeglar en av trosartiklarna.

Även melodin är underskön, bara man spelar och sjunger ut ordentligt, men den bör nog spelas i A-dur snarare än i C-dur om folk ska våga sjunga med.

Joseph Gelineau:

Inga kommentarer: