torsdag 18 februari 2010

477 Vårt fäste i all nöd är Gud1. Vårt fäste i all nöd är Gud,
och skulle bergen rämna
och vackla ned i havets djup -
Guds rike kan ej bäva...


Text: Olov Hartman 1977 (71 år) efter Martin Luther 1528 (45 år) och Koras söner (Psaltaren 46), jfr Vår Gud är oss en väldig borg
Musik: Martin Luther 1529 (46 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte återges här än]

Luthers väldiga kampsång Vår Gud är oss en väldig borg blev aldrig bearbetad för 1986 års psalmbok, utan togs in (i den ekumeniska delen!) i Wallins 170 år gamla form. I gengäld fick Olov Hartmans mycket fria "travestering" (med egna fina bibelallusioner) plats i psalmbokens andra hälft, därtill med en mer originaltrogen version av Luthers fina melodi. Men ingendera psalmversionen har blivit mycket sjungen. Kanske en varsam bearbetning typ den här hade behövts?

Annars är Hartmans variant värd att lära känna och studera, otroligt "bibelsprängd" som den är (faktiskt mer än Luthers!). Och den har verkligen blivit en psalm för Martyrernas dag, Annandag Jul, Den helige Stefanus dag, under vilken rubrik den också placerats under i psalmboken (medan "Vår Gud är oss en väldig borg" står under rubriken Förtröstan och trygghet, i 1937 års psalmbok under Tiden efter påsk). 

Man kan t.o.m. med fördel prova sjunga den ibland! (Alternativ mel. Sven-Erik Bäcks till en annan Hartman-text "Gå ut med evangelium" i Psalmer i 90-talet).

M Luther:
Luther46c.jpg

O Hartman:

Inga kommentarer: