torsdag 18 februari 2010

481 Alla källor springer fram i glädje
1. Alla källor springer fram i glädje,
när Maria sjunger om sin Herre,
och hon böjer sig i tro och tillit...Text: Eyvind Skeie 1977 (30 år), Britt G Hallqvist 1978 (64 år)
Musik: Guttorm Ihlebaek 1979 (36 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken noterna eller resten av texten publiceras här än]


Denna vackra Maria-hymn har slagit igenom ordentligt i hela Norden, i både romersk-katolska och s.k. "protestantiska" miljöer, även om v. 4 ("O Maria, lär mig dina sånger") inte har tagits med i en del frikyrkliga sångböcker, t.ex. Psalmer och sånger här i Sverige, eftersom den uppfattats som en bön till Maria, inte bara som en retorisk invokation av typen "Mikael, lär oss att kämpa / lita på Gud liksom du!"

Sista strofen korresponderar fint med den första: "Alla mina källor är hos Jesus, / och de springer fram i Andens glädje." Och varje vers avslutas med omkvädet "Du vare lovad, Kristus!"

Ihlebaecks koral har verksamt bidragit till psalmens spridning, även om den sjungs på en annan melodi i finska psalmboken.

Eyvind Skeie under norska kyrkomötet 2008:


G Ihlebaek:

Inga kommentarer: