torsdag 18 februari 2010

482 Salig du och högt benådad1. Salig du och högt benådad,
Herrens mor som gömde Ordet.
Sjung med oss den nya sången,
av vars under världen skådar
intet, intet, intet.

2. Ringhet är vad Gud har utvalt...


Text: Olov Hartman 1964 (58 år)
Musik: Torsten Sörenson 1964 (56 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken noterna eller resten av texten publiceras här än]


Vår finaste Maria-psalm, som dock tyvärr i vår svenska psalmbok fick en för församlingssång så gott som omöjlig melodi. Både Torgny Erséus´ i Psalmer och sånger 1987 och Kaj-Erik Gustafssons i finlandssvenska psalmboken 1986 är väsentligt mycket bättre. Även Lars Åke Lundberg har komponerat en sångbar melodi (enformig på ett suggestivt sätt).

Om vi nu bortser från melodidebaclet, är psalmen mycket fint uppbyggd. Varje strof avslutas med ett trefaldigt "intet", utom den sista, som avslutas med ett trefaldigt "Jesus". I varannan strof blir detta "intet" svaret på en ställd fråga, i varannan slutet av ett påstående, ofta tydligt bibelförankrat.

Ursprungligen började psalmen rätt mycket annorlunda: "Salig är du, säger helgon, / sjunger syndare i kyrkan, / och vad skall Maria säga? / Ja, jag är Guds mor och äger / intet, intet, intet." Man måste nog säga att första strofen blivit väsentligt mycket bättre efter omarbetningen. Och hela psalmen är värd att sjungas (eller läsas) mycket, mycket oftare än vad som sker. Men så var det det där med melodin...

3 kommentarer:

St Henrik sa...

Hej Andreas!

Var finns melodin på nätet till psalm 482 (Sörenson)? Salig du och högt benådad...

Kolla den finlandssvenska melodin, som verkligen står sig: Kaj-Erik Gustavssons fina koral, som bär och lyfter fram Olof Hartmans enastående text!

Intet, intet, intet...... Jesus, Jesus, Jesus!

Henrik P

Andreas Holmberg sa...

Två år senare läser jag din kommentar, Henrik! Ja, bättre sent än aldrig, men ursäkta! Just idag har jag klistrat in dansken Jens Fredborgs fina pianotolkning av Sörensons melodi (osäker dock om han bett om lov?). I varje fall: Kaj-Erik Gustavssons koral är förvisso fin och klart sångbarare än Sörensons, men även på rikssvenskt håll har vi alternativ, som t.ex. Torgny Erseus´ koral i Psalmer och sånger - eller min egen! (Dock ännu inte publicerade på nätet!). Tack för kommentaren och tipset - intressant för fler än mej att läsa! Hälsningar Andreas H.

Andreas Holmberg sa...

Förresten: apropå psalmtexter till Bebådelsedagen kan jag inte låta bli att länka till Johan Runius´ härliga psalm: http://psalmboken.blogspot.se/2014/03/pa-marie-bebadelsedag-en-andakt-355.html även i körbladsform så här (bara att börja öva): http://kyrkokoren.blogspot.se/2015/03/karlek-barmhartighet-och-himmelsk.html Evangeliskt och fint!